สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2560 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)หรือ สสนก. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น และสภาเกษตรกรแห่งชาติ


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ มณีนพเก้า 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 14 -16 มิถุนายน 2560 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)หรือ สสนก. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ มณีนพเก้า 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 สสนก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องราชา โรงแรมริเวอร์ ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560 สสนก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องราชา โรงแรมริเวอร์ ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากพื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่าน


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 19 -21 เมษายน 2560 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)หรือ สสนก. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด

สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด กลุ่มไลน์ " สัมมนาน้ำตำบล 2560"

สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด กลุ่มไลน์ " สัมมนาน้ำตำบล 2560" ผ่านมือถือได้ง่ายๆ เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะ และติดต่อ-สอบถาม


อ่านทั้งหมด